سقف کاذب به سقفی گفته میشود که از سقف اصلی پایین تر باشد و به علت های مختلف از جمله کاهش ارتفاع، عبور تاسیسات، آکوستیک نمودن صدا، نورپردازیهای توکار و… کاربرد دارد.
جنس سقف کاذب میتواند از گچ، چوب، مواد معدنی، پی وی سی، آلومینیوم و غیره باشد.