پارتیشن آلومینیوم دوجداره :
در ساخت پارتیشن آلومینیوم دوجداره از فرم آلومینیوم با قطر ۴ تا ۸ سانت بصورت دوجداره استفاده میشود ترکیب آن بصورت MDF – شیشه و پرده بسته به سلیقه مشتری طراحی میشود.