پارتیشن mdf دوجداره :

این نوع پارتیشن تنها به وسیله ورقهای MDF با ضخامت ۱۶ میلیمتری دو جداره ساخته می شود که تمام لبه های  MDF    با نوار PVC عایق شده است. ضخامت دو جداره ۱۱تا ۱۳ سانتیمتر می باشد که با عرض و ارتفاع مورد نیاز اجرا می گردد،در پارتیشن های دو جداره این قابلیت میباشد که می توان از پرده کرکره در بین جداره ها شیشه نیز استفاده کرد.پرده کرکره هارامی توان در طرح و رنگ های مختلف و با اندازه۱۶ میلیمتری اجرا نمود، استفاده از پرده کرکره با مکانیزم سایه و روشن به صورت ولومی امکان عبور نور در مواقع دلخواه را فراهم می کند